โครงการ The Chanting Voice 2017 By 072 Jintakanit Dr.miang

ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ ได้มอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรเพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ The Chanting Voice 2017
By 072 Jintakanit Dr.miang เป็นกิจกรรมสวดมนต์
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตลอดระยะเวลาช่วงเข้าพรรษาคะ

 

Contact

8/7 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26
แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-0025072,089-6752772
E-mail : [email protected]

Follow