ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ ได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนของ Mr. Na Sun Un
(นา ซอน ยุง) และ สังเกตุการอบรมครูของ Mr. Kim Sun-Tae (คิม ซอน แท)
และเยี่ยมการอบรมครูสอนจินตคณิตของ  Mr.Kwun Hyeuk Sic ( ควั่น ยุค ซิค)
ระหว่างวันที่  7-15  มกราคม  2017  ณ  กรุงโซล ประเทศเกาหลี

 

 

    

 

Contact

8/7 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26
แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-0025072,089-6752772
E-mail : [email protected]

Follow