ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง
ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเพื่ออบรมหลักสูตรจินตคณิต
แด่คณะคุณครูโรงเรียนเยาวเรศศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่
25-26  กุมภาพันธ์  2560  ได้รับความสนใจและทุกท่านตั้งใจเรียนรู้
กันอย่างเต็มที่

 

 

Contact

8/7 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26
แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-0025072,089-6752772
E-mail : [email protected]

Follow