คณะตัวแทนแสดงความสามารถคณิตคิดเร็ว

   

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)
ได้นําคณะตัวแทนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ
ประจำปี 2560 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน เข้าพบ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนี้ตัวแทน
นักเรียนได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการคิดเลขเร็วด้วย

Contact

8/7 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26
แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-0025072,089-6752772
E-mail : [email protected]

Follow