072jintakanit

 เทคนิควิธีการสอนและกระบวนการพัฒนา

             การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เน้นความสนุกสนานผ่านเกม และการจินตนาการ สอดแทรกด้วยคุณธรรมนอกเหนือจากเนื้อหาทางวิชาการ ดำเนินการสอนโดย ครูที่ได้รับการอบรมและ รับรอง จาก สถาบัน โดยเนื้อหา หลักสูตรลูกคิด 9 เม็ด สำหรับระดับอนุบาล แบ่งเป็น 4 ระดับ หลักสูตรลูกคิด 4 : 1 สำหรับระดับประถม แบ่งเป็น 10 ระดับ ภายใต้หลักการเรียนรู้การคำนวณโดยใช้ลูกคิดเป็นฐานในบวก ลบ และเริ่มฝึกจินตนาการภาพลูกคิด จนเกิดความชำนาญ ซึ่งเด็กจะได้พัฒนาสมองทั้ง 2 ข้าง ในขั้นตอนนี้ หลังจากนั้นจึงเริ่มสู่การใช้จินตคณิตในการคูณ หาร และ บวกลบเลขที่ซับซ้อนขึ้นไปจนสามารถใช้ภาพลูกคิดในการคำนวณที่ว่องไวกว่าเครื่องคำนวณใด ๆ ในโลก

 

              Grade1 เรียนรู้พื้นฐานการใช้ลูกคิดเพื่อการบวก ลบ
เด็กๆ จะได้รับการสอนให้รู้จักการใช้ลูกคิด ( ระบบ 9 เม็ดสำหรับระดับอนุบาล และระบบลูกคิด 4:1 คือ เม็ดบน 1 เม็ด เม็ดล่าง 4 เม็ด) ในการบวก-ลบ ผ่านระบบเลขคู่ 10 และคู่ 5 ในการเรียนนั้น เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์จริงในการทำแบบฝึกหัด ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100 ข้อ ในแต่ละข้อตัวเลข 3-5 ตัว ทุกๆ ตัวเลข เด็กต้องวิเค4ราะห์ 1 ครั้ง ว่าจะจัดการกับมันอย่างไร ? เท่ากับในช่วงเวลาที่เรียน เขาต้องใช้การวิเคราะห์ คำนวณหาคำตอบทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 500 ครั้ง โดยฝึกความถนัดของสมองซีกซ้ายเป็นหลัก

               Grade 2 ฝึกการใช้ลูกคิดให้แม่นยำ และเริ่มต้นพื้นฐานการใช้จินตภาพเพื่อการบวกลบ
ระดับนี้ เด็กๆ จะได้รับการฝึกฝนสมองซีกขวาควบคู่กับซีกซ้าย โดยเด็กๆ ต้องจินตนาการภาพลูกคิดที่ปัดได้จนคล่อง ใน Grade 1 และวิเคราะห์คำนวณโดยสมองซีกซ้าย ขณะที่คำนวณอยู่นั้น เด็กๆ ต้องจินตนาการด้วยว่าภาพลูกคิดที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ? และเมื่อสิ้นสุดการคำนวณแต่ละข้อ ภาพสุดท้ายที่เห็นคือคำตอบของข้อนั้นๆ จะสังเกตว่าเด็กๆ จะคำนวณเลขโดยใช้ภาพช่วย นั่นคือ สมองทั้ง 2 ซีก ซึ่งลูกเชื่อมโยงโดย สะพานเชื่อมสมอง (คอร์ปัส แคลโลซัม) ทั้งหมดนี้จะได้รับการกระตุ้นให้ใช้งาน และเมื่อได้รับการฝึกฝนบ่อยๆ ในที่สุดสมองของเขาจะมีความชำนาญและพัฒนาให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

 

               Grade 3- 4 ฝึกจินตภาพจนชำนาญในการบวก-ลบ และเริ่มฝึกการคูณ หาร โดยลูกคิด
เริ่มกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการใช้สมองทั้ง 2 ข้าง ฝึกการคำนาณโดยใช้จินตภาพจนชำนาญในการบวก-ลบ และเริ่มฝึกการคูณ หาร โดยลูกคิด

               Grade 5-7 ฝึกจินตภาพขั้นกลาง ฝึกความจำ และสมาธิ
ในระดับนี้ เด็กๆ จะมีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว และแม่นยำมาก ในการจินตภาพตัวเลขทีซับซ้อนขึ้น ความจำและสมาธิ จะพัฒนาดีขึ้น เริ่มเรียนจุดทศนิยม การคูณ เลข 2 หลัก ด้วย เลข 2 หลัก การหาร ตัวเลขหลักพัน ด้วยเลข 2 หลัก

 

Grade 8-10 จินตนาการขั้นสูง สามารถใช้จินตภาพในการบวก-ลบ-คูณ-หาร จุดทศนิยม
กระบวนการคำนวณ วิเคราะห์ที่รวดเร็ว แม่นยำ เด็กๆ จะมีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดีเลิศดังเช่นเมล็ดพันธ์ที่ผ่านการบ่ม เพาะ ดูแลให้น้ำและปุ๋ยอย่างดีพร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

Intellectual Level
การคำนวณขั้นสูง บวก – ลบ – คูณ – หาร จุดทศนิยม ตัวเลขติดลบไปถึงการถอดรากที่ 2-3

 

            การพัฒนาสมอง กระบวนการคิดการวิเคราะห์ และจินตนาการเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ โดยหลักการของการฝึกฝนบ่อยๆ จนเกิดความชำนาญ เรามิใช่การเรียนเพื่อทำเป็น หรือทำได้ แต่เราเรียนเพื่อ EXERCISE สมอง เด็กๆ จะได้บริหารสมองบ่อยๆ การออกกำลังกายสมองแค่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ย่อมไม่นำไปสู่การสามารถนำไปใช้งานอย่างสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น ตัวเลขที่มากขึ้นในแต่ละ GRADE ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นบันไดที่จะนำเขาไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์

flag-big

Contact

8/7 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 26
แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-0025072,089-6752772
E-mail : [email protected]

Follow